OPREMA I SISTEMI ZA POMOĆ STARIM, OBOLELIM I HENDIKEPIRANIM
 
Predmet se sluša u osmom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
OBAVEŠTENJE
Usmeni u novembarskom ispitnom roku će biti održan u sredu 29.11.2017. u 11h u Maksima Gorkog 26, kancelarija 3 u prizemlju.
 
OBAVEŠTENJE
Usmeni u septembarskom ispitnom roku će biti održan u sredu 06.09.2017. u 11h u Maksima Gorkog 26, kancelarija 3 u prizemlju.
 
OBAVEŠTENJE
Usmeni u julskom ispitnom roku će biti održan u ponedeljak 17.07.2017. u 11h u Maksima Gorkog 26, kancelarija 3 u prizemlju.
 
OBAVEŠTENJE
Nastavni materijali sa predavanja se nalaze u deljenom Dropbox folderu.
 
OBAVEŠTENJE
U svim sledećim rokovima za polaganje pisimenog dela ispita obavezno je prijavljivanje putem 
e-pošte sa nazankom koji deo se polaže (gradivo prvog i/ili gradivo drugog kolokvijuma)

Pretraga