Primenjena automatizacija u industriji i zgradarstvu
 
Predmet se sluša u zimskom semestru četvrte godine (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
dr Velimir Čongradac, vanredni profesor
 
Asistenti
 
OBAVEŠTENJA
Usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku će biti održan u sredu 20.09. u 11:00 u Maksima Gorkog 26, kancelarija br. 3 u prizemlju.
 
Usmeni deo ispita u julskom ispitnom roku će biti održan u sredu 12.07. u 11:00 u Maksima Gorkog 26, kancelarija br. 3 u prizemlju.
 
Usmeni deo ispita u junskom ispitnom roku će biti održan u ponedeljak 26.06. u 11:00 u Maksima Gorkog 26, kancelarija br. 3 u prizemlju.
 
Za polaganje pismenog dela ispita u sledećim rokovima obavezna je prijava putem e-pošte sa naznakom koji deo se polaže.
 
Usmeni deo ispita u majskom ispitnom roku će biti održan u ponedeljak 05.06. u 11:00 u Maksima Gorkog 26, kancelarija br. 3 u prizemlju.
 
Usmeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku će biti održan u ponedeljak 24.04. u 12:00 u Maksima Gorkog 26, kancelarija br. 3 u prizemlju.
 
Usmeni deo ispita u martovskom ispitnom roku će biti održan u ponedeljak 03.04. u 12:00 u Maksima Gorkog 26, kancelarija br. 3 u prizemlju.
 
Usmeni deo ispita u januarskom ispitnom roku će biti održan u ponedeljak 06.02.2017. u 11:00 u Maksima Gorkog 26, kancelarija br. 3 u prizemlju.
 
Usmeni deo ispita u februarskom ispitnom roku će biti održan u ponedeljak 20.02.2017. u 11:00 u Maksima Gorkog 26, kancelarija br. 3 u prizemlju.
 
 
 
 
 
 
 

Usmeni deo ispita u martovskom ispitnom roku će biti održan u ponedeljak 03.04. u 12:00 u Maksima Gorkog 26, kancelarija br. 3 u prizemlju.

Pretraga