Primenjena automatizacija u industriji i zgradarstvu
 
Predmet se sluša u zimskom semestru četvrte godine (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
dr Velimir Čongradac, vanredni profesor
 
Asistenti
 
OBAVEŠTENJA
 
Aprilski rok - Usmeni deo ispita
Usmeni deo ispita u aprilskom roku će biti održan u petak 20.04.2018. u 08:00 u učionici MI B4-4A.
 
Martovski rok - Usmeni deo ispita
Usmeni deo ispita u martovskom ispitnom roku će biti održan u ponedeljak 26.03.2018. u 10:30 u učionici AR2.
 
Februarski rok - Usmeni deo ispita
Usmeni deo ispita u februarskom ispitnom roku će biti održan u ponedeljak 12.02.2018. u 11:00 u Maksima Gorkog 26, kancelarija br. 3 u prizemlju.
Februarski rok - Pismeni deo ispita
Pismeni deo ispita u februarskom ispitnom roku će biti održan u utorak 06.02.2018. u 11:00 u učionici MI B4-4.
 
Januarski rok - Pismeni deo ispita
Pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku će biti održan u četvrtak 25.01.2018. u 11:00 u učionici MI B4-4.
Januarski rok - Usmeni deo ispita
Usmeni deo ispita u januarskom ispitnom roku će biti održan u ponedeljak 29.01.2018. u 11:00 u Maksima Gorkog 26, kancelarija br. 3 u prizemlju.
 

Pretraga