Modeliranje i simulacija na računaru

Način polaganja ispita

Neophodni uslovi za polaganja (po redosledu polaganja):

  1. Redovno pohađanje vežbi
  2. Položeni testovi
  3. Položen usmeni deo ispita

Pravila za polaganje testova

Testovi se polažu tokom školske godine u dva termina. Bodovanje na testovima je sledeće:

-          maksimalno 50 bodova na jednom testu (100 na oba testa)

-          da bi se položio test potrebno je osvojiti 26 bodova

Polaganje usmenog dela ispita

Na usmenom delu ispita se izvlače 2 teorijska pitanja – piše kratak koncept – odgovara na pitanja pred profesorom. Za svako teorijsko pitanje može maksimalno da se osvoji 20, tj. ukupan broj bodova na usmenom delu (BU) može biti 2 x 20 = 40 bodova. 

Bodovi  sa pismenog dela (testova) se skaliraju, tj. množe se sa koeficijentom 0,6 (SP) tako da se može osvojiti maksimalno 60 bodova (npr. Ako je max broj bodova na pismenom selu ispita = 100, a ako je student osvojio 80 bodova – onda on na usmenom delu ispita kreće sa SP = 48 bodova). Ukupan broj bodova (UB) na ispitu se računa kao: UB = BU + SP 

 
 
 
 
 

Aleksandar Erdeljan, Darko Čapko - "Modelovanje i simulacija sistema - sa primerima" , FTN Izdavaštvo, Novi Sad 2015.

Rezultati 2021/2022 (tabela)
Rezultati 2019/2020 (tabela)
Rezultati 2018/2019 (tabela)
Rezultati 2017/2018 (tabela)
Rezultati 2016/2017 (tabela)

Strana 1 od 2

Pretraga