OPREMA I SISTEMI ZA POMOĆ STARIM, OBOLELIM I HENDIKEPIRANIM
 
Predmet se sluša u osmom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
 
OBAVEŠTENJA
 
Pismeni deo ispita u julskom roku biće organizovan u utorak 19.7 sa početkom u 9h u NTP410.
 
U svim sledećim rokovima za polaganje pisimenog dela ispita obavezno je prijavljivanje putem 
e-pošte sa nazankom koji deo se polaže (gradivo prvog i/ili gradivo drugog kolokvijuma)
 

 

Pretraga