Biografija

Dr. Vladimir (Dragoslav) Bugarski je docent na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, na Departmanu za Računarstvo i automatiku. Rođen je 3. januara 1982. godine u Novom Sadu. Diplomirao je 2007. godine, a doktorirao 2015. godine iz oblasti Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo (uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima), oba na Univerzitetu u Novom Sadu. Autor je više od 90 naučnih publikacija i recenzent u više međunarodnih časopisa. Glavna interesovanja u istraživanju uključuju sisteme za podršku u odlučivanju zasnovane na veštačkoj inteligenciji i različite primene veštačke inteligencije u ekspertskim sistemima.

Pretraga