Primenjeni algoritmi u upravljačkim sistemima

Način polaganja ispita

Maksimalan broj bodova koji je moguće ostvariti na predmetu Simulacija diskretnih događaja je 100. Predmet polaže iz tri celine:

 • Kolokvijumi                 – 2 x 20 = 40 bodova
 • Projekat                       – 30 bodova
 • Usmeni deo, teorija   – 30 bodova

Ove bodove je moguće ostvariti u terminima prema sledećoj tabeli:  

Celina

Kada se polaže

Uslov za prolazak

Kolokvijumi 2x1

Isključivo u terminima računarskih vežbi

Minimalno polovina bodova na oba kolokvijuma, 10/20 + 10/20 = 20/40

Projekat

Još nije definisan konačni rok, bićete obavešteni

Minimalno polovina ostvarenih bodova na projektu, 15/30

Usmeni deo

Nakon završnih kolokvijuma i projektnog zadatka, u dogovoru sa profesorom

Položeni kolokvijumi i odrađen projektni zadatak i ukupno 55 ili više bodova zajedno sa bodovima na usmenom

Kolokvijumi će biti organizovani u okviru redovnih termina vežbi, a konkretno vreme će biti blagovremeno objavljeno. 

Prisustvo na vežbama

Računarske vežbe uključuju samostalan rad u programskom paketu VS2010 uz pomoć od strane asistenta, na osnovu zadataka iz praktikuma ili primera koje zadaje asistent. Prisustvo na računarskim vežbama je obavezno, a studenti mogu da imaju najviše 2 neopravdana izostanka sa vežbi.

Kolokvijumi

Zadaci na kolokvijumu se rade u VS2010 programskom okruženju. Na svakom kolokvijumu može biti 2 (eventualno 3) zadatka koji u zbiru nose po 20 bodova: 2 x 20 = 40. Zadatke je moguće polagati u termina kolokvijuma, koji će biti blagovremeno objavljen (orijentaciono nakon štoje završena određena oblast). Studenti koji nisu položili kolokvijum u redovnom terminu, imaće priliku da jedan od nepoloženih kolokvijuma odrade u popravnom terminu koji će biti naknadno određen. Studenti koji nisu položili nijedan kolokvijum u redovnom terminu nisu ostvarili uslov za polaganje ispita u tekućoj školskoj godini. Studenti koje žele da poprave ocenu sa jednog od kolokvijuma to će da urade u popravnom terminu.

Stari studenti

Stari studenti treba da se jave mejlom asistentu Kovačeviću, radi dogovora oko načina polaganja ispita.

Formiranje zaključne ocene

 • 95 - 100 poena                 ocena 10
 • 85 - 94 poena                   ocena 9
 • 75 - 84 poena                   ocena 8
 • 65 - 74 poena                   ocena 7
 • 55 - 64 poena                   ocena 6
 
 

 - "Discrete-Event System Simulation" - Jerry Banks, John S. Carson II, Barry L. Nelson, David M. Nicol

 - Materijali s predavanja i vežbi

Korisni linkovi:

Vežbe (2021/2022):

 • Vežba 1 - zip
 • Vežba 2 - zip
 • Vežba 3 - zip
 • Vežba 4 - zip
 • Primer 1. kolokvijuma - pdf, zip
 • Vežba 5 - zip
 • Vežba 6 - zip
 • Vežba 7 - zip
 • Vežba 8 - zip
 • Primer 2. kolokvijuma - pdf, zip

 

Projektni zadaci:

 • Zad1, pdf (isti projekat može da radi više osoba, ali se projekat radi samostalno)
 • Zad2, pdf
 • Zad3, pdf (isti projekat može da radi više osoba, ali se projekat radi samostalno)
 • Zad4, pdf

 


Vežbe (2020/2021):

 • Vežba 1 - novi_zip, stari_zip
 • Vežba 2 - novi_zip, stari_zip
 • Vežba 3 - novi_zip, stari_zip
 • Vežba 4 - novi_zip, stari_zip
 • Primer 1. kolokvijuma - pdf
 • Primer 2. kolokvijuma - pdf

 


1. Nedelja: 

 • Predavanja [Uvod u simulaciju, Strukture podataka, Priority Queue, Primeri Simulacije] 
 • Vežbe [C# (pogledati po potrebi), SDD - Vežba 1]

2. Nedelja: 

 • Predavanja [Osnovni principi, Softveri za simulaciju, Statisticki modeli u simulaciji]
 • Vežbe [SDD - Vežba 2]

3. Nedelja: 

 • Predavanja [Modeli sistema sa redovima cekanjaGeneratori slucajnih brojevaGeneratori slucajnih promenljivih] 
 • Vežbe [SDD - Vežba 3]

4. Nedelja: 

 • Predavanja [Modelovanje ulazaVerifikacija i validacija simulacionog modela, Analiza izlaza, Poredjenje i evaluacija razlicitih dizajna sistema] 
 • Vežbe [SDD - Vežba 4]

Projektni zadaci: 

 • Analiza kružnog toka, pdf

 • Analiza klasične raskrsnice, pdf

 

Izdvojeni materijali za vežbe (2019/2020):

 • C#
 • SDD - Vežba 1, zip
 • SDD - Vežba 2, zip // U BinaryTree i BinarySearchTree klase je dodata metoda PlotTreeTemp, koja se može koristiti za prikaz stabala. S obzirom da metoda koristi algoritam za automatsko raspoređivanje grana i čvorova, dešava se da leva i desna grana zamene mesta, zbog čega je svaka grana dodatno obeležena slovom 'L' ili 'R'.
 • SDD - Vežba 3, zip
 • SDD - Vežba 4, zip

 

Predavanja (2019/20):

 1. [pdf] Uvod u simulaciju

  • [pdf] Strukture podataka

  • [pdf] Priority Queue

 2. [pdf] Primeri simulacije

 3. [pdf] Osnovni principi

 4. [pdf] Softveri za simulaciju

 5. [pdf] Statisticki modeli u simulaciji

 6. [pdf] Modeli sistema sa redovima cekanja

 7. [pdf] Generatori slucajnih brojeva

 8. [pdf] Generatori slucajnih promenljivih

 9. [pdf] Modelovanje ulaza

 10. [pdf] Verifikacija i validacija simulacionog modela

 11. [pdf] Analiza izlaza

 12. [pdf] Poredjenje i evaluacija razlicitih dizajna sistema

 

Ispitna pitanja (2019) [pdf]

 


Projektni zadaci (2018/2019):

Prilikom prijave je potrebno proveriti informacije (dostupnost i bodove) o izabranom projektu i zatim poslati mail sa nazivom projekta.

 

Vežbe (2018/2019):

 • C#, WCF
 • SDD - Vežba 1, zip
 • SDD - Vežba 2, zip
 • SDD - Vežba 3, zip
  • Rešenje zad1, txt
  • Rešenje zad2, txt
  • Rešenje zad3, txt
 • SDD - Vežba 4, zip
  • Rešenje, zip
 • SDD - Vežba 5, zip
  • Rešenje, zip
 • SDD - Vežba 6, zip
  • Rešenje, zip
 • SDD - Vežba 7, zip
  • Rešenje, zip

 

 
 

2021/2022:

 • Rezultati, doc

 

2020/2021:

 

2018/2019:

Strana 1 od 2

Pretraga