PRIMENJENI ALGORITMI U UPRAVLJAČKIM SISTEMIMA
 
Predmet se sluša u drugom semestru master akademskih studija na Studijskom programu Računarstvo i automatika, sa fondom časova 3+3.
 
Predmetni nastavnici
dr Darko Čapko, vanredni profesor
 
Asistenti
 
 

OBAVEŠTENJA:
 
[18.04.2022.]

Zbog izmena radnog kalendara, 26.04. će biti održana redovna nastava (vežbe + predavanja), dok će 28.04. biti održan samo kolokvijum (bez predavanja).

Pretraga