Način polaganja ispita

Maksimalan broj bodova koji je moguće ostvariti na predmetu Simulacija diskretnih događaja je 100. Predmet polaže iz tri celine:

  • Kolokvijumi                 – 2 x 20 = 40 bodova
  • Projekat                       – 30 bodova
  • Usmeni deo, teorija   – 30 bodova

Ove bodove je moguće ostvariti u terminima prema sledećoj tabeli:  

Celina

Kada se polaže

Uslov za prolazak

Kolokvijumi 2x1

Isključivo u terminima računarskih vežbi

Minimalno polovina bodova na oba kolokvijuma, 10/20 + 10/20 = 20/40

Projekat

Još nije definisan konačni rok, bićete obavešteni

Minimalno polovina ostvarenih bodova na projektu, 15/30

Usmeni deo

Nakon završnih kolokvijuma i projektnog zadatka, u dogovoru sa profesorom

Položeni kolokvijumi i odrađen projektni zadatak i ukupno 55 ili više bodova zajedno sa bodovima na usmenom

Kolokvijumi će biti organizovani u okviru redovnih termina vežbi, a konkretno vreme će biti blagovremeno objavljeno. 

Prisustvo na vežbama

Računarske vežbe uključuju samostalan rad u programskom paketu VS2010 uz pomoć od strane asistenta, na osnovu zadataka iz praktikuma ili primera koje zadaje asistent. Prisustvo na računarskim vežbama je obavezno, a studenti mogu da imaju najviše 2 neopravdana izostanka sa vežbi.

Kolokvijumi

Zadaci na kolokvijumu se rade u VS2010 programskom okruženju. Na svakom kolokvijumu može biti 2 (eventualno 3) zadatka koji u zbiru nose po 20 bodova: 2 x 20 = 40. Zadatke je moguće polagati u termina kolokvijuma, koji će biti blagovremeno objavljen (orijentaciono nakon štoje završena određena oblast). Studenti koji nisu položili kolokvijum u redovnom terminu, imaće priliku da jedan od nepoloženih kolokvijuma odrade u popravnom terminu koji će biti naknadno određen. Studenti koji nisu položili nijedan kolokvijum u redovnom terminu nisu ostvarili uslov za polaganje ispita u tekućoj školskoj godini. Studenti koje žele da poprave ocenu sa jednog od kolokvijuma to će da urade u popravnom terminu.

Stari studenti

Stari studenti treba da se jave mejlom asistentu Kovačeviću, radi dogovora oko načina polaganja ispita.

Formiranje zaključne ocene

  • 95 - 100 poena                 ocena 10
  • 85 - 94 poena                   ocena 9
  • 75 - 84 poena                   ocena 8
  • 65 - 74 poena                   ocena 7
  • 55 - 64 poena                   ocena 6
 
 

Pretraga