Vežbe (2021/2022):

 • Vežba 1 - zip
 • Vežba 2 - zip
 • Vežba 3 - zip
 • Vežba 4 - zip
 • Primer 1. kolokvijuma - pdf, zip
 • Vežba 5 - zip
 • Vežba 6 - zip
 • Vežba 7 - zip
 • Vežba 8 - zip
 • Primer 2. kolokvijuma - pdf, zip

 

Projektni zadaci:

 • Zad1, pdf (isti projekat može da radi više osoba, ali se projekat radi samostalno)
 • Zad2, pdf
 • Zad3, pdf (isti projekat može da radi više osoba, ali se projekat radi samostalno)
 • Zad4, pdf

 


Vežbe (2020/2021):

 • Vežba 1 - novi_zip, stari_zip
 • Vežba 2 - novi_zip, stari_zip
 • Vežba 3 - novi_zip, stari_zip
 • Vežba 4 - novi_zip, stari_zip
 • Primer 1. kolokvijuma - pdf
 • Primer 2. kolokvijuma - pdf

 


1. Nedelja: 

 • Predavanja [Uvod u simulaciju, Strukture podataka, Priority Queue, Primeri Simulacije] 
 • Vežbe [C# (pogledati po potrebi), SDD - Vežba 1]

2. Nedelja: 

 • Predavanja [Osnovni principi, Softveri za simulaciju, Statisticki modeli u simulaciji]
 • Vežbe [SDD - Vežba 2]

3. Nedelja: 

 • Predavanja [Modeli sistema sa redovima cekanjaGeneratori slucajnih brojevaGeneratori slucajnih promenljivih] 
 • Vežbe [SDD - Vežba 3]

4. Nedelja: 

 • Predavanja [Modelovanje ulazaVerifikacija i validacija simulacionog modela, Analiza izlaza, Poredjenje i evaluacija razlicitih dizajna sistema] 
 • Vežbe [SDD - Vežba 4]

Projektni zadaci: 

 • Analiza kružnog toka, pdf

 • Analiza klasične raskrsnice, pdf

 

Izdvojeni materijali za vežbe (2019/2020):

 • C#
 • SDD - Vežba 1, zip
 • SDD - Vežba 2, zip // U BinaryTree i BinarySearchTree klase je dodata metoda PlotTreeTemp, koja se može koristiti za prikaz stabala. S obzirom da metoda koristi algoritam za automatsko raspoređivanje grana i čvorova, dešava se da leva i desna grana zamene mesta, zbog čega je svaka grana dodatno obeležena slovom 'L' ili 'R'.
 • SDD - Vežba 3, zip
 • SDD - Vežba 4, zip

 

Predavanja (2019/20):

 1. [pdf] Uvod u simulaciju

  • [pdf] Strukture podataka

  • [pdf] Priority Queue

 2. [pdf] Primeri simulacije

 3. [pdf] Osnovni principi

 4. [pdf] Softveri za simulaciju

 5. [pdf] Statisticki modeli u simulaciji

 6. [pdf] Modeli sistema sa redovima cekanja

 7. [pdf] Generatori slucajnih brojeva

 8. [pdf] Generatori slucajnih promenljivih

 9. [pdf] Modelovanje ulaza

 10. [pdf] Verifikacija i validacija simulacionog modela

 11. [pdf] Analiza izlaza

 12. [pdf] Poredjenje i evaluacija razlicitih dizajna sistema

 

Ispitna pitanja (2019) [pdf]

 


Projektni zadaci (2018/2019):

Prilikom prijave je potrebno proveriti informacije (dostupnost i bodove) o izabranom projektu i zatim poslati mail sa nazivom projekta.

 

Vežbe (2018/2019):

 • C#, WCF
 • SDD - Vežba 1, zip
 • SDD - Vežba 2, zip
 • SDD - Vežba 3, zip
  • Rešenje zad1, txt
  • Rešenje zad2, txt
  • Rešenje zad3, txt
 • SDD - Vežba 4, zip
  • Rešenje, zip
 • SDD - Vežba 5, zip
  • Rešenje, zip
 • SDD - Vežba 6, zip
  • Rešenje, zip
 • SDD - Vežba 7, zip
  • Rešenje, zip

 

 
 

Pretraga