- "Discrete-Event System Simulation" - Jerry Banks, John S. Carson II, Barry L. Nelson, David M. Nicol

 - Materijali s predavanja i vežbi

Korisni linkovi:

Pretraga