DIGITALNI UPRAVLJAČKI SISTEMI
 
Predmet se sluša u zimskom semestru četvrte godine studija (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Računarstvo i automatika, usmerenje Automatika i upravljanje sistemima i u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Merenje i regulacija. U okviru predmeta izučavaju se osnovni principi analize i sinteze računarski upravljanih sistema, tj. sistema automatskog upravljanja kod kojih je upravljački algoritam implementiran pomoću digitalnog uređaja.
 
 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
Slušanje predmeta ŠG 2022/2023:
 
U skladu sa uvedenim merama usled pandemije COVID-19, strogo ograničenim brojem studenata po prostorijama, i strogoj evidenciji svih prisutni, važe sledeća pravila za studente koji nisu položili predmet i prenose ga u sledeću godinu, odnosno mogući su sledeći scenariji:
1. Student ima potpis, želi da polaže ispit preko kolokvijuma -  na službi uplaćuje "polaganje preko kolokvijuma"
2. Student ima potpis, neće da polaže preko kolokvijuma, polagaće u ispitnim rokovima  - samo prijavi ispit u roku u kom polaže
3. Student ima potpis, želi da sluša predmet  - na službi uplaćuje slušanje predmeta (prema našim saznanjima to je 50% cene po bodu)
4. Student nema potpis, želi da sluša i/ili polaže predmet  - na službi uplaćuje ponovno slušanje predmeta (100% cena po bodu)
 
 
Sve informacije vezane za predmet (nastavne materijale i rezultate ispita) možete pronaći na Canvas-u. Link za pristup Canvas-u je: https://canvas.ftn.uns.ac.rs/ (logovanje se vrši preko uns adrese).
 
Drugi kolokvijum
Drugi kolokvijum će se održati 15. januara 2023. od 11.00 č. Svi koji žele da izađu na kolokvijum treba da se upišu na spisak.
 
Prvi kolokvijum
Prvi kolokvijum će se održati u nedelju 11.12.2022. od 14.30h u učionicama 201-206. Raspored sedenja na prvom kolokvijumu možete pogledati na sledećem linku spisak.

Pretraga