DIGITALNI UPRAVLJAČKI SISTEMI
 
Predmet se sluša u zimskom semestru četvrte godine studija (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Računarstvo i automatika, usmerenje Automatika i upravljanje sistemima i u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Merenje i regulacija. U okviru predmeta izučavaju se osnovni principi analize i sinteze računarski upravljanih sistema, tj. sistema automatskog upravljanja kod kojih je upravljački algoritam implementiran pomoću digitalnog uređaja.
 
 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
Slušanje predmeta ŠG 2022/2023:
 
U skladu sa uvedenim merama usled pandemije COVID-19, strogo ograničenim brojem studenata po prostorijama, i strogoj evidenciji svih prisutni, važe sledeća pravila za studente koji nisu položili predmet i prenose ga u sledeću godinu, odnosno mogući su sledeći scenariji:
1. Student ima potpis, želi da polaže ispit preko kolokvijuma -  na službi uplaćuje "polaganje preko kolokvijuma"
2. Student ima potpis, neće da polaže preko kolokvijuma, polagaće u ispitnim rokovima  - samo prijavi ispit u roku u kom polaže
3. Student ima potpis, želi da sluša predmet  - na službi uplaćuje slušanje predmeta (prema našim saznanjima to je 50% cene po bodu)
4. Student nema potpis, želi da sluša i/ili polaže predmet  - na službi uplaćuje ponovno slušanje predmeta (100% cena po bodu)
 
 
Sve informacije vezane za predmet (nastavne materijale i rezultate ispita) možete pronaći na Canvas-u. Link za pristup Canvas-u je: https://canvas.ftn.uns.ac.rs/ (logovanje se vrši preko uns adrese).
 
Prvi kolokvijum
Prvi kolokvijum će se održati u nedelju 11.12.2022. od 11h u učionicama 308, 309 i 310. Molimo sve kolege koje planiraju da izađu na prvi kolokvijum da se upišu na sledeći spisak.

Pretraga