1. Karl Johan Åström, Björn Wittenmark: "Computer Controlled Systems -- Theory and Design", 3rd Edition, Prentice Hall 1997.
  2. Željko Đurović, Branko Kovačević, "Sistemi automatskog upravljanja", Naučna Knjiga, Beograd, 2004.
  3. Milić R. Stojić: "Digitalni upravljački sistemi", 5. izdanje, Akademka misao, Beograd, 2004.

Pretraga