Obaveštenja

DIGITALNI UPRAVLJAČKI SISTEMI
 
Predmet se sluša u zimskom semestru četvrte godine studija (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Računarstvo i automatika, usmerenje Automatika i upravljanje sistemima. U okviru predmeta izučavaju se osnovni principi analize i sinteze računarski upravljanih sistema, tj. sistema automatskog upravljanja kod kojih je upravljački algoritam implementiran pomoću digitalnog uređaja.
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistent
 

Poštovane kolege,

U sedmici koja sledi od 23.10. 2017. molimo Vas da dolazite u termine vežbi kako je istaknuto na rasporedu, odnosno:

  • AiUS grupa 21 u ponedeljak 11:30-14:00
  • AiUS grupa 22 u četvrtak 18:45-21:15
  • Merenje i regulacija ponedeljak 17:00- 19:30

Termini održavanja vežbi će se ustaliti kada se završi upis na fakultetu i bude se znalo tačno brojno stanje studenta. 

 

Svi studenti smera Automatika i upravljanje sistemima koji su upisali godinu i nalaze se na trenutnom spisku studentske službe koji možete naći ovde imaće vežbe u terminu ponedeljak 11:30-14:00 časova, učionica AR2. Ostali studenti kao i kolege sa smera Merenje i regulacija mogu doći u termin četvrtak 18:45-21:15, učionica AR2.

Pretraga