Obaveštenja

DIGITALNI UPRAVLJAČKI SISTEMI
 
Predmet se sluša u zimskom semestru četvrte godine studija (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Računarstvo i automatika, usmerenje Automatika i upravljanje sistemima. U okviru predmeta izučavaju se osnovni principi analize i sinteze računarski upravljanih sistema, tj. sistema automatskog upravljanja kod kojih je upravljački algoritam implementiran pomoću digitalnog uređaja.
 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistent
 
Drage kolege,
 
Svi smo svesni rizika okupljanja u zatvorenom prostoru, mi smo preduzeli mere koje zavise od nas i smanjili broj ljudi u učionici i povećali broj grupa za polaganje.
Molimo sve vas, koji se ovih dana ne osećaju dobro ili su imali rizične kontakte da odlože polaganje ispita! Mi ćemo sa naše strane obezbediti polaganje u terminima, koji su bezbedni za sve.
Podsećamo da su maske na ispitu obavezne i da sedite po utvrdjenom rasporedu.
Sa Katedre

Pismeni ispit održan 13.07.2020. niko nije položio. Uvid u radove će se održati u utorak 14. jula u 9h u učionici 207.

Objavljeni su rezultati ispita održanog 10.06.2020. i nalaze se u zbirnoj evidenciji. Uvid u radove će se održati u petak 12.06.2020. u 11:30h u učionicama NTP-417 i NTP-418 (nova zgrada Naučno tehnološkog parka, IV sprat). Usmeni deo ispita će se održati u utorak 16.06.2020. u 12h u učionicama NTP-417 i NTP-418.

Objavljeni su rezultati ispita održanog 22.06.2020. i nalaze se u zbirnoj evidenciji. Uvid u radove će se održati u sredu 24. juna u 11:15h u kancelariji NTP-414 (nova zgrada Naučno tehnološkog parka, IV sprat). Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 25. juna u 12h u učionicama NTP-417 i NTP-418.

Usled novonastale situacije produžen je rok važenja predispitnih bodova i mogućnost parcijalnog polaganja ispita. Sve kolege koje imaju jedan kolokvijum položen u toku semestra, preostali kolokvijum će moći polagati do kraja školske godine. Takođe, bodovi osvojeni na odbrani projekata će važiti do kraja školske godine.

Pretraga