OSNOVE BIOMEDICINSKOG INŽENJERSTVA
 
Predmet se sluša u zimskom semestru druge godine (trećem semestru) osnovnih akademskih studija Biomedicinskog inženjerstva na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
 
Obaveštenja 2022/23
 
 • Usmeni deo ispita u januarsko - februarskom roku II će biti održan 17.02.2023. u 09:00h u učionici NTP 411.
 • Uvid u radove sa pismenog dela ispita u januarsko - februarskom roku II biće održan u ponedeljak 13.02.2023. u 10:00h u kancelariji NTP 409.
 • Pismeni deo ispita u januarsko - februarskom ispitnom roku II će biti održan 09.02.2023. u zvaničnom terminu ispita. Usmeni deo ispita će se održati 17.02.2023. godine, pri čemu će vreme i mesto biti istaknuti dva radna dana pre samog ispita.
 • Janursko-februarski rok I: Usmeni ispit održaće se u sredu, 1. februara, sa početkom od 9h u učionici 101. Dodatak obaveštenju: U navedenom roku, ispit će biti održan pismeno i na raspolaganju za izradu biće dato sat vremena. 
 • Uvid u radove sa pismenog (jan-feb rok I), održaće se u ponedeljak, 30.01. između 9h i 9:30h u NTP 409, ili isti dan u terminu po dogovoru. 
 • U januarsko-februarskom roku I, usmeni ispit održaće se 01.02. Termin i sala biće istaknuti dva radna dana pre održavanja ispita.
 • U zvaničnom terminu ispita u januarskom ispitnom roku (Jan-feb. 1 u kalendaru ispita), održaće se popravni teorijski test i pismeni deo ispita, po sledećem redosledu:

            - teorijski test se održava na početku termina i traje 30 minuta, 

       - pismeni deo ispita počinje 30 minuta nakon završetka testa, odnosno, sat vremena nakon početka testa, i traje sat vremena.  

      Student može da radi i popravni test, i pismeni deo ispita, ili samo jedno od navedenog. Popravni testovi biće pregledani pre početka pismenog dela ispita. 

      Studenti koji popravljaju test treba da se jave predmetnom asistentu putem mejla i da napišu koji test popravljaju, a najkasnije do utorka 24.01.2023. (uključujući i taj dan). Student može da radi popravni test, bez obzira na to da li je na dati test izašao u toku semestra. Ukoliko student izađe na popravni test, prethodno osvojeni bodovi na datom testu se poništavaju, i u predispitne obaveze ulaze bodovi sa popravnog testa.

      Studenti koji planiraju da polažu bilo pismeni, bilo usmeni, ili ceo ispit, treba da prijave polaganje ispita na studentskoj službi. Usmeni deo ispita će biti održan par dana nakon pismenog. Termin usmenog će biti blagovremeno istaknut na sajtu predmeta.

 
 • Rezultati kolokvijuma održanog 28.12.2022. dostupni su na sajtu predmeta. Uvid u radove održaće se u petak, 30.12.2022. od 12:15 do 13:00 u kancelariji NTP 409.
 • Raspored dolazaka na drugu laboratorijsku vežbu dostupan je na linku. Pripremni materijal dostupan je u nastavnim materijalima. Vežba će se održati u učionici NTP 410. Vežba nosi 5 bodova.
 • Kolokvijum će se održati u sredu, 28.12.2022. u amfiteatru A4, sa početkom od 7h i trajaće sat vremena.
 • Informacije u vezi sa odbranom seminarskih radova: Konačnu verziju seminarskog rada i prezentaciju potrebno je poslati na mejl predmetnog asistenta zaduženog za datu temu, najkasnije do utorka, 10.01.2023. do 23:59h. Odbrane radova će se održati u utorak 17.01. u terminu predavanja (9:30h – 12h) u sali 202 i u sredu 18.01.2023. u terminu od 7h do 9h u sali 310. Raspored timova po terminima dat je u tabeli na linku. Svaka grupa će imati na raspolaganju 12 minuta za prezentaciju.
 • Ocenjivanje prve laboratorijske vežbe održaće se u radnoj nedelji od 12.12.2022. Raspored dolazaka na vežbe u navedenoj radnoj nedelji je u tabeli na linku. Raspored dolazaka na drugu laboratorijsku vežbu biće naknadno istaknut.
 • U nastavnim materijalima dostupan je tekst domaćeg zadatka sa vežbi (LTSpice - domaći zadatak).
 • U nastavnim materijalima na linku Zaduženost asistenata po temama dostupan je spisak dodeljenih tema, kao i kontakti asistenata koji će biti na raspolaganju za konsultacije u vezi sa izradom seminarskog rada.
 • U nastavnim materijalima na linku Spisak tema dostupan je spisak tema kao i pravila za izradu seminarskog rada. Prijavljivanje za temu je moguće počevši od petka 04.11.2022. od 9h.

Pretraga