OSNOVE BIOMEDICINSKOG INŽENJERSTVA
 
Predmet se sluša u zimskom semestru druge godine studija (trećem semestru) osnovnih akademskih studija na katedri za Biomedicinsko inženjerstvo na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
Prof. dr Pavle Kovačević
 
Asistenti
 

OBAVEŠTENJA

Usmeni ispit u tekućem ispitnom roku će biti održan u utorak, 14.02.2017. u 19:00, u amfiteatru A2.

Test 3 će biti održan u četvrtak (26.01.2017.) u 10:00 u učionicama 205 i 208.

Test 1 će biti održan  15. Novembra 2016. u učionici 202 u 9:15.

Predavanja i vežbe će biti održavane počev od 16. Novembra 2016. sredom na Institutu za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenice sa početkom u 8:00.

Test na vežbama će biti održan 17. Novembra u terminu vežbi.  

Test 3 će biti održan u četvrtak (26.01.2017.) u 10:00 u učionicama 205 i 208.

Pretraga