BIOMEDICINSKI INŽENJERING U SPORTSKOJ FIZIOLOGIJI
 
Predmet se sluša u šestom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Obaveštenje:
U ponedeljak, 22.05.2017. u terminu predavanja (13:15) održaće se vežbe za studente koji su propustili demonstraciju snimanja uglova (podlaktica i nadlaktica) i EMG signala. 
 
 
 

Pretraga