BIOMEDICINSKI INŽENJERING U SPORTSKOJ FIZIOLOGIJI
 
Predmet se sluša u šestom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
dr Luka Mejić, docent
dr Jelena Popadić Gaćeša, redovni profesor
 
Asistenti
Danijel Slavić, asistent
 
 

Pretraga