DISTRIBUIRANI UPRAVLJAČKI SISTEMI
 
Predmet se sluša u zimskom  semestru prve godine master studija, na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
Marko Pejić, asistent

Pretraga