Primena DSP-a u upravljanju
 
Predmet se sluša u osmom semestru na Studijskom programu Računarstvo i automatika i u šestom semestru na Studijskom programu Merenje i regulacija Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJA
 
 
 

Pretraga