Primena DSP-a u upravljanju
 
Predmet se sluša u osmom semestru na Studijskom programu Računarstvo i automatika i u šestom semestru na Studijskom programu Merenje i regulacija Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJA
 

PRVI KOLOKVIJUM I TEST

Prvi kolokvijum i test će biti održani u petak, 26.4.2024. u terminu predavanja.
Svi studenti trebaju biti u 8 i 15h ispred učionice 202 u zgradi FTN-a.

Pretraga