Primena DSP-a u upravljanju
 
Predmet se sluša u letnjem semestru četvrte godine studija osmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
OBAVEŠTENJE:
Pismeni deo ispita u tekućem ispitnom roku biće održan u utorak  03.10.2017,  u 10h u Maksima Gorkog 26, I-5. 
 
 

Pretraga