DISTRIBUIRANI SISTEMI U GEOMATICI (DSUG)
 
Predmet se sluša u šestom semestru osnovnih akademskih studija na studijskom programu Geodezija i geomatika,                  Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, sa fondom časova 2+2
 
Predmetni nastavnici
dr Srđan Vukmirović, vanredni profesor
 
Asistenti
Milica Plavšić, saradnik
Boris Janjić, saradnik
 
OBAVEŠTENJA:
 
[18.06.2018.] Usmeni deo ispita održaće se 21.06.2018. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-01 (Jugodrvo) . Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.
 
[12.06.2018.] Usmeni deo ispita održaće se 14.06.2018. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-01 (Jugodrvo) . Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.
 
[06.06.2018.] Usmeni deo ispita održaće se 08.06.2018. (petak) sa početkom u 18:00h u učionici P-01 (Jugodrvo). Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.
 
[28.05.2018.] Termin popravnog kolokvijuma: 30.05.2018. (sreda) u 14:15h u učionici L6 (RC).
 
[24.05.2018.] Prijavu za popravni kolokvijum izvršiti OVDE, po pravilima definisanim unutar tabele.
 
[16.05.2018.] Usmeni deo ispita održaće se 17.05.2018. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-03 (Jugodrvo). Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.
 
[18.04.2018.] Usmeni deo ispita održaće se 19.04.2018. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-03 (Jugodrvo). Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.
 
[20.03.2018.] Usmeni deo ispita održaće se 22.03.2018. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-03 (Jugodrvo). Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.
 
[14.03.2018.] Usmeni deo ispita održaće se 15.03.2018. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-03 (Jugodrvo). Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.
 
[21.02.2018.] Usmeni deo ispita održaće se 22.02.2018. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-03 (Jugodrvo). Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.
 
[12.02.2018.] Usmeni deo ispita održaće se 13.02.2018. (utorak) sa početkom u 18:00h u učionici P-03 (Jugodrvo). Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.
 
[04.10.2017.] Usmeni deo ispita održaće se 05.10.2017. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-04 (Jugodrvo). Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.
 
[20.09.2017.] Usmeni deo ispita održaće se 21.09.2017. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-04 (Jugodrvo). Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.
 
[13.09.2017.] Usmeni deo ispita održaće se 15.09.2017. (petak) sa početkom u 18:00h u učionici P-04 (Jugodrvo). Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.
 
[06.09.2017.] Usmeni deo ispita održaće se 08.09.2017. (petak) sa početkom u 18:00h u učionici P-04 (Jugodrvo). Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.
 
[30.08.2017.] Usmeni deo ispita održaće se 01.09.2017. (petak) sa početkom u 18:00h u učionici P-04 (Jugodrvo).
 
[21.08.2017.] Usmeni deo ispita održaće se 24.08.2017. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-04 (Jugodrvo).
 
[24.07.2017.] Usmeni deo ispita održaće se 27.07.2017. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-04 (Jugodrvo).
 
[04.07.2017.] Usmeni deo ispita održaće se 06.07.2017. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-04 (Jugodrvo).
 
[26.06.2017.] Usmeni deo ispita održaće se 29.06.2017. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-04 (Jugodrvo).
 
[19.06.2017.] Usmeni deo ispita održaće se 22.06.2017. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-04 (Jugodrvo).
 
[08.06.2017.] Popravni kolokvijum održaće se u ponedeljak 12.06.2017. sa početkom u 18:45h u učionici L1 (računarski centar). Kolokvijum će trajati 90 minuta i biće moguće raditi samo jedan kolokvijum. Studenti koji imaju oba nepoložena kolokvijuma ne mogu raditi popravni!
 
[01.06.2017.] Drugi kolokvijum za grupu 2 održaće se u sredu 07.06.2016 u kabinetu L6 (rač. centar), od 14.00 do 15.30 časova. Ostale grupe rade kolokvijum u redovnim terminima.
 
[20.04.2017.] Usmeni deo ispita održaće se 21.04.2017. (petak) sa početkom u 18:00h u učionici P05 (Jugodrvo). 
 
[27.03.2017.] Usmeni deo ispita održaće se 30.03.2017. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P05 (Jugodrvo). 
 
[13.03.2017.] Usmeni deo ispita održaće se 13.03.2017. (ponedeljak) sa početkom u 18:00h u učionici P05 (Jugodrvo). 
 
[14.02.2017.] Usmeni deo ispita održaće se 20.02.2017. (ponedeljak) sa početkom u 18:00h u učionici P05 (Jugodrvo). 
 
[29.01.2017.] Prvi termin usmenog dela ispita za januarsko-februarski rok održaće se 31.01.2017. (utorak) sa početkom u 17:00h u učionici P05 (Jugodrvo). 
 

[20.09.2017.] Usmeni deo ispita održaće se 21.09.2017. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-04 (Jugodrvo). Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.

[21.02.2018.] Usmeni deo ispita održaće se 22.02.2018. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-03 (Jugodrvo). Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.

[20.03.2018.] Usmeni deo ispita održaće se 22.03.2018. (četvrtak) sa početkom u 18:00h u učionici P-03 (Jugodrvo). Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.

[06.06.2018.] Usmeni deo ispita održaće se 08.06.2018. (petak) sa početkom u 18:00h u učionici P-01 (Jugodrvo). Svi koji imaju prigovor na dosadašnje rokove neka dođu na usmeni.

Pretraga