FIZIOLOGIJA SA PATOFIZIOLOGIJOM
 
Predmet se sluša u zimskom semestru druge godine studija (trećem semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Biomedicinsko inženjerstvo na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
dr Damir Lukač, vanredni profesor
dr Miodrag Drapšin, docent 
 
Asistenti
dr Aleksandar Klašnja, docent
Vedrana Karan, asistent
 

OBAVESTENJA


06.02.2015.

Upis ocena iti u sredu će se održati 11.02.2015. u 11:00h na Medicinskom fakultetu.

 

17.01.2015.

Ispit u januarsko-februarskom ispitnom roku će se održati u dva termina:
  • 04.02.2015. godine u 12h 
  • 19.02.2015. godine u 11h 
na Medicninskom Fakultetu, na Zavodu za Fiziologiju.

Pretraga