FIZIOLOGIJA SA PATOFIZIOLOGIJOM
 
Predmet se sluša u zimskom semestru druge godine studija (trećem semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Biomedicinsko inženjerstvo na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
dr Damir Lukač, vanredni profesor
dr Miodrag Drapšin, docent 
 
Asistenti
dr Aleksandar Klašnja, docent
Vedrana Karan, asistent
 

OBAVEŠTENJA

 

10.10.2019.

Ispit će biti održan 11.10.2019. u 10h na Zavodu za fiziologiju. 

 

12.09.2019.

Ispit će biti održan 26.09.2019. u 10h na Zavodu za fiziologiju.

 

02.09.2019.

Ispit će biti održan 12.09.2019. u 11h na Zavodu za fiziologiju.

 

12.08.2019.

Ispit će se održati 30.08.2019. u 11h na Zavodu za fiziologiju.

 

27.06.2019.

Ispit će se održati 09.07.2019. u 11h na Zavodu za fiziologiju.

 

Pretraga