MEDICINSKA ETIKA I SOCIOLOGIJA
 
Predmet se sluša u petom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
Predmetni nastavnici
dr Aleksandra Doronjski, profesor
 
 
Obaveštenja, šk. 2021/22.
 
  • Upis ocena iz januarskog ispitnog roka biće organizovan u ponedeljak, 14.02. u 9h u kancelariji NTP 409. 

Pretraga