MEDICINSKA ETIKA I SOCIOLOGIJA
 
Predmet se sluša u petom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
Predmetni nastavnici
dr Aleksandra Doronjski, profesor

Pretraga