METODE FORMIRANJA I ANALIZE MEDICINSKE SLIKE
 
Predmet se sluša u osmom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Računarstvo i automatiku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Prvi test iz predmeta Metode formiarnja i analize medicinske slike bice odrzan u ponedeljak 8. Maj 2017.  u terminu predavanja.
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
 

Pretraga