ALGORITMI OBRADE SLIKE U AUTOMATICI
 
Predmet se sluša u osmom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Računarstvo i automatiku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
Obaveštenja 2023/24.
 
 
  • Konsultacije za projekat održavaće se u terminima vežbi u svakoj radnoj nedelji zaključno sa nedeljom od 27.05.2024. Radi dogovora oko termina, u radnoj nedelji u kojoj želi da prisustvuje konsultacijama, svaki student treba da se najavi asistentu putem mejla, najkasnije dan ranije do 18h.
  • U nastavnim materijalima (na Microsoft Teams-u), dostupni su dodatni pomoćni materijali za izradu projekata - Prostorno filtriranje i Frekvencijski domen.
  • U nastavnim materijalima dostupna su pravila za izradu predmetnih projekata (Pravila za izradu projekata i rokovi). Rok za predaju je četvrtak, 30.05.2024. do kraja dana. Rešenja (prezentaciju i aplikaciju) je potrebno poslati predmetnom asistentu putem mejla. 
 
  • Uvid u radove sa testa u terminu po dogovoru.
  • Računarski test održaće se u terminima vežbi u nedelji od 15.04. Raspored studenata po terminima za test dostupan je na linku: termini za test.
  • Počevši od srede, 13. marta, grupe 1 i 2 vežbe će imati u terminima: 
  • grupa 1: sredom, 16:15h - 18:45h, učionica ntp 415
  • grupa 2: sredom, 19:00h - 21:30h, učionica ntp 415

 

Pretraga