METODE FORMIRANJA I ANALIZE MEDICINSKE SLIKE
 
Predmet se sluša u osmom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Računarstvo i automatiku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
 
Obaveštenja:
 
  • Teorijski deo ispita polaže se u terminima ispita koje određuje studentska služba. Na ispitu se izvlače dva pitanja sa spiska sa ispitnim pitanjima. Spisak je dostupan u sekciji Primeri ispita. 
 
  • Studenti se podsećaju da aplikacija ne bi trebalo da izbacuje grešku u komandnom prozoru ni u jednom trenutku izvršavanja (smatraće se greškom u izradi zadatka). Konačne verzije projekata je moguće poslati do srede, 17.06. do 20h. 

 

 
  • Prezentacija, preporuke: Prezentacije treba da traju oko 10 minuta po projektu. U prezentaciji treba istaći celine u izradi projekta, opisati primenjeni algoritam i prikazati rezultate obrade. Prezentacije ne treba da imaju puno teksta i student ne treba da čita sa prezentacije. Trebalo bi spomenuti koje su Matlabove funkcije iskorišćene, a tiču se obrade slike, detekcije ili prepoznavanja određenih elemenata na slici. Takođe bi trebalo prokomentarisati na koji način su odabrane vrednosti ulaznih parametara navedenih funkcija i eventualno kako bi se rezulati primene algoritma promenili sa promenom vrednosti tih parametara. Broj slajdova prilagoditi vremenu koje je na raspolaganju za izlaganje prezentacije. Prilaganje određenih delova koda u cilju boljeg pojašnjenja algoritma je dozvoljeno, medjutim ne preporučuje se da prezentacija bude dominantno zasnovana na prikazivanju koda.
 
  • Rok za predaju projekata iz Metoda formiranja i analize medicinske slike se produžava do ponedeljka, 15.06, do kraja dana.
 
  • Odbrana projekata iz Metoda formiranja i analize medicinske slike će biti održana u četvrtak, 18.06.2020, u učionici NTP 415. Učionica je na raspolaganju od 8:45h do 13h. Zasad je planirano da studenti budu raspoređeni u dve grupe za odbranu. Raspored studenata po grupama će biti objavljen blagovremeno. Rok za predaju projekta (aplikacije i prezentacije) je četvrtak, 11.06. do kraja dana. Ostali uslovi za realizaciju projekata su neizmenjeni.      

 
  • Dodatak prethodnom obaveštenju: Povodom odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta  od 3. aprila 2020. godine, o načinu polaganja predispitnih obaveza u vreme trajanja vanrednog stanja,  studenti se obaveštavaju da će se odbrana projekata obaviti posle završetka vanrednog stanja. Studenti će biti blagovremeno obavešteni o terminima odbrane.
 
  • Uslovi za realizaciju projekata za šk. 2019/20. su dostupni u obaveštenjima na Sova platformi.
 
  • PRIJAVLJIVANJE ZA TEMU PROJEKTA, šk. 2019/20.
Prijavljivanje za temu projekta počinje u petak, 27.03.2020. od 10:00 slanjem mejla na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. . Teme će se dodeljivati onim redosledom kojim budu pristizali mejlovi za prijavu. Preporuka je da navedete 4 teme za koje ste zainteresovani, onim redosledom koji odgovara vašem stepenu interesovanja za navedene teme. Istu temu može da dobije najviše troje studenata.
 
 
  • INFORMACIJE VEZANE ZA PROJEKAT, šk. 2018/19
Projekat je neophodno iskomentarisati. Program ne sme da izbacuje grešku u komandnom prozoru Matlaba ni u jednom trenutku izvršavanja. Program ne sme da prestane da radi usled greške. Ovakve greške u aplikaciji je neophodno ispraviti i poslati funkcionalan projekat do subote 08.06.2019. najkasnije do 15:00h. 
 
Odbrana predmetnih projekata je u ponedeljak 09.06.2019. u terminu predavanja sa početkom u 14:00h. Projekte je neophodno poslati najkasnije u petak 07.06.2019. Za odbranu projekta se treba napraviti prezentacija u trajanju od 15 minuta u kojoj se opisuje primenjen algoritam za obradu slike  i prikazuju rezultati obrade. Ocena se formira na osnovu projekta i prezentacije.  
 
 
 
 
 
 

Pretraga