METODE FORMIRANJA I ANALIZE MEDICINSKE SLIKE
 
Predmet se sluša u osmom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Računarstvo i automatiku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
Obaveštenja, šk. 2022/23.
 
  • U junskom ispitnom roku (Jun-jul 1), usmeni ispit održaće se u sredu, 21.06.2023. sa početkom u 08:45h. Sastanak sa profesorom je u holu NTP-a u prizemlju. 
  • Raspored termina za odbrane koje će se održati u ponedeljak, 12. juna, je na linku: Raspored termina
  • Zbog dojave o bombi, odbrane projekata koje je trebalo da se održe u sredu, 7. juna, pomeraju se za ponedeljak, 12. juna. Raspored termina za odbranu će biti naknadno istaknut. Odbrane koje su zakazane za četvrtak, 8. juna, održaće se kao što je planirano. 
  • Raspored termina za odbranu dat je u tabeli na linku: Termini za odbranu projekata. U sredu, 7. juna, odbrane će se održati u učionici NTP 415, u četvrtak, 8. juna, odbrane će se održati u učionici NTP 411. Studenti se mole da se pridržavaju vremenskog ograničenja prezentovanja od 15 minuta. Pravila za izradu prezentacije dostupna su u nastavnim materijlima na linku. Studenti se podsećaju da je rok za predaju projekata (aplikacije i prezentacije) utorak, 6. jun, do kraja dana.
  • U nedelji od 22. i 29. maja, konsultacije za projekat biće moguće i petkom, između 12h i 14h u kancelariji NTP 409. Radi dogovora oko termina, studenti treba da se najave predmetnom asistentu putem mejla dan ranije.
  • Zbog predloga studenata, rok za predaju projekata pomera se na utorak, 6. juna, do kraja dana. Odbrane će se održati u sredu, 7. juna u terminima vežbi (16:15h do 21:30h) u učionici NTP 415 i u četvrtak, 8. juna između 7h i 10:15h u učionici NTP 411. Raspored studenata po terminima biće blagovoremeno istaknut. 
  • Konsultacije za projekat održavaće se u terminima vežbi (sredom) u svakoj radnoj nedelji zaključno sa nedeljom od 29.05.2023. Radi dogovora oko termina, u radnoj nedelji u kojoj želi da prisustvuje konsultacijama, svaki student treba da se najavi asistentu putem mejla, najkasnije do utorka do 18h. Izuzetak za navedeno pravilo, a tiče se grupe 21, je nedelja od 8. maja, kada će zbog određenih izmena u rasporedu vežbi na predmetu Primena DSP u upravljanju, konsultacije iz Metoda formiranja i analize medicinske slike za grupu 21 biti održane u petak, 12. maja u terminima po dogovoru u kancelariji NTP 409. Potrebno je najaviti se dan ranije putem mejla. 
  • U nastavnim materijalima (na Microsoft Teams-u), dostupni su dodatni pomoćni materijali za izradu projekata - Prostorno filtriranje i Frekvencijski domen.
  • U nastavnim materijalima dostupna su pravila za izradu predmetnih projekata (Pravila za izradu projekata i rokovi). Rok za predaju je četvrtak, 01.06.2023. do kraja dana. Rešenja (prezentaciju i aplikaciju) je potrebno poslati predmetnom asistentu putem mejla. 

Pretraga