NEUROREHABILITACIJA
 
Predmet se sluša u osmom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
Obavestenje: 
Pravo na ponovno polaganje testova imaju pravo samo student koji su vec izlazili na test koji popravljaju.
Ukoliko student nije izlazio na test, nema pravo polaganja popravnog testa.
Krajni rok za prijavu za polaganje popravnih testova je “Sreda 23:59”. Posle ovog roka, eventualne prijave na polaganje nece biti odobrene.
 
Obavestenje - vezbe: Rok za slanje zadatka 2 produzen je do srede, 11.04. do 20h.
Obavestenje - vezbe: Rokovi za slanje zadatka 4 produzeni su do 20, 21, i 22. 05. do 20h.

Pretraga