NEUROFIZIOLOGIJA I MEDICINSKA REHABILITACIJA
 
Predmet se sluša u petom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
Predmetni nastavnici
Prof. dr Milan Cvijanović
 
Asistenti
dr Dragica Hajder
 

Pretraga