NEUROINŽENJERING
 
Predmet se sluša u šestom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
Način polaganja ispita: 
Ispit se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo se polaže preko testova (2x10 bodova) i usmenog ispita (30 bodova). Praktični se sastoji od projektnog zadatka (30 bodova) i računarskog testa (20 bodova). Da bi se ostvario uslov za potpis potrebno je da se osvoji minimalno 25 bodova sa teorijskih testova (minimalno 6 bodova), projektnog zadatka  i računarskog testa.
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
Filip Gašparić
 
Obavestenja:
 
Obaveštavaju se studenti da je na SOVA platformi okačen tekst prve faze projektnog zadatka. Rok za predaju radova je petak, 10.04.2020.
 
Obaveštavaju se studenti da je stranica ovog predmeta na SOVA platformi zvanično aktivirana. Način funkcionisanja predavanja i vežbi, kao i način ocenjivanja detaljno je opisan na početnoj stranici predmeta na SOVA platformi. Napominje se da studenti redovno prate objave na SOVA platformi, kako bi u odgovarajućem vremenskom roku ispunjavali svoje obaveze. Prva faza projekta će biti okačena narednih dana, kada se bude sa sigurnošću znalo da su svi koji treba da slušaju ovaj predmet upisani na SOVA platformu.
 
 
 

Pretraga