NEUROINŽENJERING
 
Predmet se sluša u šestom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
Način polaganja ispita: 
Ispit se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo se polaže preko testova (2x10 bodova) i usmenog ispita (30 bodova). Praktični deo se sastoji od projektnog zadatka (30 bodova - 3 domaća zadatka x 10 bodova) i računarskog testa (20 bodova). Da bi se ostvario uslov za potpis potrebno je da se osvoji minimalno 25 bodova iz praktičnog dela i minimalno 10 bodova sa teorijskih testova. Praktičan deo (projektni zadatak i računarski test) i dva teorijska testa spadaju u predispitne obaveze i moguće ih je polagati isključivo u toku semestra u dogovorenim terminima.
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti

Filip Gašparić

Jelena Bulatović

 
Obavestenja:
POPRAVNI TEST
Obaveštavaju se studenti da je na linku ispod, okačen spisak studenata raspoređenih po grupama za ispravak teorijskih testova i računarskog testa, koji će se održati u ponedeljak, 27.06.2022.

Spisak
 
RAČUNARSKI TEST
Obaveštavaju se studenti da je na linku ispod, okačen spisak studenata raspoređenih po grupama za računarski test koji će se održati u utorak, 21.06.2022. Mole se studenti da provere da li se njihovo ime nalazi na pomenutom spisku i da ukoliko primete da ih nema, posalju mail na filip.gasparic.uns.ac.rs najkasnije do petka, 17.06.2022. Napominje se da studenti mogu da rade računarski test isključivo u terminu koji im je dodeljen i da studentima koji zakasne u svoj termin neće biti dozvoljeno da rade test.
 
TEST 2 - PREDAVANJA
Obaveštavaju se studenti da je u odeljku Rezultati ispita okačen spisak sa trenutnim bodovima. Na drugi test u vezi gradiva predjenog na predavanjima, koji će se održati u petak, 17.06.2022., studenti od rednog broja 31 do rednog broja 56 sa pomenutog spiska treba da dođu u 14.15, a studenti od rednog broja 1 do 30 u 14.35. Napominje se da studenti mogu da rade drugi test isključivo u terminu koji im je dodeljen i da studentima koji zakasne u svoj termin neće biti dozvoljeno da rade test. Predavanja nakon testa neće biti.
 
Obaveštavaju se studenti da su ispod okačeni rasporedi studenata po grupama za usmenu odbranu treceg domaćeg zadatka. Napominje se da studenti mogu da usmeno brane svoj rad isključivo u terminu koji im je dodeljen i ukoliko na vreme pošalju svoje radove na email predmetnog asistenta (12 časova pred zvaničan termin vežbi). Za studente koji ne pošalju svoje radove na vreme ili ne dođu na odbranu u svoj termin, smatraće se da nisu uradili treci domaći zadatak, i neće moći naknadno da ga urade.
 
Obaveštavaju se studenti da je u odeljku Rezultati ispita okačen spisak sa trenutnim bodovima. Na prvi test u vezi gradiva predjenog na predavanjima, koji će se održati u petak, 20.05.2022., studenti od rednog broja 1 do rednog broja 30 sa pomenutog spiska treba da dođu u 14.15, a studenti od rednog broja 31 do 56 u 14.35. Napominje se da studenti mogu da rade prvi test isključivo u terminu koji im je dodeljen i da studentima koji zakasne u svoj termin neće biti dozvoljeno da rade test. Predavanja nakon testa neće biti. Prezentacije izbornih predmeta za četvrtu godinu će se održati u petak, 27.05.2022. na prvom času predavanja.
 
Obaveštavaju se studenti da su ispod okačeni rasporedi studenata po grupama za usmenu odbranu drugog domaćeg zadatka. Napominje se da studenti mogu da usmeno brane svoj rad isključivo u terminu koji im je dodeljen i ukoliko na vreme pošalju svoje radove na email predmetnog asistenta (12 časova pred zvaničan termin vežbi). Za studente koji ne pošalju svoje radove na vreme ili ne dođu na odbranu u svoj termin, smatraće se da nisu uradili drugi domaći zadatak, i neće moći naknadno da ga urade.
 
Obaveštavaju se studenti da su ispod okačeni rasporedi studenata po grupama za usmenu odbranu prvog domaćeg zadatka. Napominje se da studenti mogu da usmeno brane svoj rad isključivo u terminu koji im je dodeljen i ukoliko na vreme pošalju svoje radove na email predmetnog asistenta (12 časova pred zvaničan termin vežbi). Za studente koji ne pošalju svoje radove na vreme ili ne dođu na odbranu u svoj termin, smatraće se da nisu uradili prvi domaći zadatak, i neće moći naknadno da ga urade.
 

Pretraga