OSNOVE NEURALNIH PROTEZA
 
Predmet se sluša u sedmom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Način polaganja ispita: 
Ispit se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo (materijal sa predavanja) se polaže preko testova (2x10 bodova) i usmenog ispita (30 bodova). Praktični deo (materijal sa vežbi) se sastoji od 3 zadatka i testa (50 bodova). Teorijski testovi (20 bodova) i praktični deo (50 bodova) predstavljaju predispitne obaveze. Da bi se ostvario uslov za potpis potrebno je da se osvoji minimalno 10 bodova sa teorijskih testova, a 25 bodova iz praktičnog dela.
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
Obaveštenja
Obaveštavaju se studenti da će se drugi teorijski test i test sa vežbi održati u petak 13.01.2023. u dva termina. Studenti sa spiska Rezultati 2022 (u odeljku Rezultati ispita) pod rednim brojevima od 26 do 50 treba da dođu u 08.30h, a studenti pod rednim brojevima od 1 do 25 u 08.55h. Mole se studenti da dođu na vreme u dodljene im termine - ukoliko neko zakasni, neće imati mogućnost da radi testove.
 
Obaveštavaju se studenti da su ispod okačeni rasporedi studenata po grupama za usmenu odbranu treceg zadatka. Napominje se da studenti mogu da usmeno brane svoj rad isključivo u terminu koji im je dodeljen i ukoliko su na vreme poslali svoje radove na email predmetnog asistenta (12 časova pred zvaničan termin vežbi).
 
Obaveštavaju se studenti da su ispod okačeni rasporedi studenata po grupama za usmenu odbranu drugog zadatka. Napominje se da studenti mogu da usmeno brane svoj rad isključivo u terminu koji im je dodeljen i ukoliko su na vreme poslali svoje radove na email predmetnog asistenta (12 časova pred zvaničan termin vežbi).
 
Obaveštavaju se studenti da su ispod okačeni rasporedi studenata po grupama za usmenu odbranu prvog zadatka. Napominje se da studenti mogu da usmeno brane svoj rad isključivo u terminu koji im je dodeljen i ukoliko na vreme pošalju svoje radove na email predmetnog asistenta (12 časova pred zvaničan termin vežbi). Za studente koji ne pošalju svoje radove na vreme ili ne dođu na odbranu u svoj termin, smatraće se da nisu uradili prvi zadatak, i neće moći naknadno da ga urade.

Pretraga