NELINEARNO PROGRAMIRANJE I OPTIMALNO UPRAVLJANJE
 
Predmet se sluša u sedmom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
Obaveštenje  01.02.2016.
Rezultate drugog kolokvijuma  i ispita odrzanog 30.01.2016. možete pogledati na stranici Rezultati ispita. 
 
Obaveštenje  23.01.2017.
Drugi kolokvijum odrzace se u utorak 24.01.2017. u 9h u ucionici 203.
 
 
Obaveštenje  26.11.2016.
Rezultate prvog kolokvijuma možete pogledati na stranici Rezultati ispita. Uvid u radove u sredu u terminu vezbi.
 
Obaveštenje  18.11.2016.
Rezultate prvog testa možete pogledati na stranici Rezultati ispita.

Pretraga