NELINEARNO PROGRAMIRANJE I OPTIMALNO UPRAVLJANJE
 
Predmet se sluša u sedmom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
Obaveštenja :

Prvi kolokvijum 
Prvi kolokvijum će se održati 26.11. sa početkom od 11 časova u učionici 207.
 
 
 

Pretraga