Obaveštenja

Usled novonastale situacije produžen je rok važenja predispitnih bodova i mogućnost parcijalnog polaganja ispita. Sve kolege koje imaju jedan kolokvijum položen u toku semestra, preostali kolokvijum će moći polagati do kraja školske godine. Takođe, bodovi osvojeni na odbrani projekata će važiti do kraja školske godine.

Usmeni deo ispita u februarskom ispitnom roku i upis ocena za studente koji su položili ispit će se održati u četvrtak 20.02.2020. u 11:30h u učionici 104.

Odbrana projekata za sve kolege (E2 i MiR) će se održati u petak 07.02.2020. u učionici AR2. Molimo sve kolege da na odbranu dođu po rasporedu koji možete pogledati ovde.

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita i nalaze se u zbirnoj evidenciji (kolege koje su označene crvenom bojom su uslovno položile ispit i na usmeni deo ispita mogu izaći samo u februarskom roku). Uvid u radove će se održati u četvrtak 13.02.2020. u 10h u učionici 204. Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 20.02.2020, tačna satnica će biti naknadno objavljena. U ovom terminu će se održati i upis ocena.

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita održanog u petak 31. januara i nalaze se u zbirnoj evidenciji. Uvid u radove je u ponedeljak u 13:30h u kancelariji 021-2 (prizemlje FTN-a, pored drinkomata).

Pretraga