•    Rezultati februarskog roka  

  •    Rezultati aprilskog roka  

  •    Rezultati testa 1 Geodezija  

  •    Rezultati martovskog apsolv. roka (22.4.2013)  

  •    Rezultati kolokvijuma 1 - geodezija  

  •    Rezultati testa 2 Geodezija 

  •    Rezultati popravnog kolokvijuma 1 - geodezija  

  •    Primeri zadataka za 3. test - Geodezija   

Pretraga