SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA U ELEKTRONICI

 

Predmet se realizuje u 6. semestru na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije
 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJE:
 
Prvi test će se održati u petak 31.03.2023. u 18:00h u učionicama 204 i 205.