STRUČNA PRAKSA
 
Predmet se sluša u šestom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
Predmetni nastavnici
 
 
 
TEME:
 • Segmentacija sive  moždane mase
 • Procena odnosa signal-šum  na MR slikama
 • Rekonstrukcija slike iz paralelnih projekcija 
 • Primena obrade signala u dijagnostičke svrhe - od predobrade signala do rezultata
 • Izrada MATLAB aplikacije za snimanje brzine provođenja nerva
 • Izrada MATLAB aplikacije za Brain Map Imagining 
 • Izrada softvera na mikrokontrolerima
 • Izrada PYTHON programa na Raspberry PI platformi
 • Stručna praksa na Institutu za kardiovaskularne bolesti - Sremska Kamenica
 • Ostvariti dvosmernu serijsku komunikaciju između RPI-ja i NI
  sbRIO-a za prikupljanje podataka sa analognih senzora i slanje putem 
  protokola koji se razvija prema programskim zahtevima
 • Prikupljanje podataka sa akcelerometra na Raspberry PI-u da bi se registrovao pad
  pacijenta i jednovremeno poslao podatak o tome dežurnom 
  doktoru preko e-mail-a
 • Realizacija prilagodne elektronike za prikupljanje podataka sa
  senzora na analogne ulaze Eval KIT (sb9636) i jednostavna 
  aplikacija za njihov prikaz u LabView-u
   

Napomena: Skup nabrojanih tema nije konačan.

 

Za sve dalje informacije, kao i zarad samog odabira teme za praksu, potrebno je obratiti se prof. dr Nikoli Jorgovanoviću.

Pretraga