TEHNIČKA SREDSTVA AUTOMATIKE
 
Predmet se sluša u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima, kao i u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Merenje i regulacija. 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJA:
 
Usmeni ispit u julskom roku će se održati u utorak 13.07.2022. od 15:00 u kabinetu NTP 410.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pretraga