TEHNIČKA SREDSTVA AUTOMATIKE
 
Predmet se sluša u zimskom  semestru četvrte godine studija (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima, kao i u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Merenje i regulacija. 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
OBAVEŠTENJE:
U JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2018. ISPIT ĆE SE ODRŽATI U PETAK 15.06.2018. OD 9:00 U LABORATORIJI Đ5.

Pretraga