TEHNIČKA SREDSTVA AUTOMATIKE
 
Predmet se sluša u zimskom  semestru četvrte godine studija (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima, kao i u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Merenje i regulacija. 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJE:
Ispit će se u oktobarskom ispitnom roku odžati u utorak 19.09.2017. u 9:00 u Maksima Gorkog 26, sprat I, kancelarija br. 10.
 

Pretraga