TEHNIČKA SREDSTVA AUTOMATIKE
 
Predmet se sluša u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima, kao i u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Merenje i regulacija. 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJA:
 
Ispit će se u oktobarskom dodatnom roku II održati u petak 29.09.2023. od 10:00 u učionici NTP411.
 
Studenti koji u školskoj 2022/2023 iz predispitnih obaveza imaju izmedju 24 i 26 bodova, imaju uslovno ispunjene predispitne obaveze, odnosno sa tim predispitnim obavezama mogu da polažu usmeni samo do kraja školske 2022/2023 (do 1.10.2023.). 
 

Pretraga