TEHNOLOGIJE UPRAVLJAČKIH SISTEMA
 
Predmet se sluša na studijskom programu Računarstvo i automatika u petom semestru osnovnih akademskih studija. Fond časova 2+4.
 
Predmetni nastavnik
Prof. dr Filip Kulić, redovni profesor
 
Asistenti
dr Vladimir Bugarskimast. inž. elektr. i računar.
mr Perica Nikolić, dipl. inž
 

Pretraga