UPRAVLJANJE POKRETIMA
 
Predmet se sluša u zimskom semestru prve godine (prvom semestru) master akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
 

Pretraga