VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U BIOMEDICINSKIM APLIKACIJAMA
 
Predmet se sluša u prvom semestru master akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
Materijal za teme za projekte za školsku 2021/2022 se može preuzeti na stranici Nastavni materijali.