VIRTUELNI SENZORI
 
Predmet se sluša u prvom semestru master akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
Obaveštenje: Drugi test će se održati u četvrtak 18.01.2018. u 8:00 u učionici br. 201.