SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA
 
Predmet se sluša u letnjem semestru druge godine (četvrtom semestru) osnovnih akademskih studija na Departmanu za računarstvo i automatiku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Predmet se sluša sa fondom časova 4+4. 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
 
OBAVEŠTENJA
 
Termini testova

1. Za studente koji prvi put slušaju predmet testovi će se održati na računarskim vežbama u sledećim terminima:

Računarstvo i automatika - test 1: 19. i 21. april

Računarstvo i automatika - test 2 : 9. i 12. jun

Merenje i regulacija - test 1 : 3. i 5. maj

Merenje i regulacija - test 2 : 7. i 9. jun

2. Za sve stare studente testovi će se održati u sledećim terminima:

Test 1: 22. april od 11h, učionice 101,109A i A3

Test 2: 10. jun od 11h, učionice 101, 109A i A3 

 

 

Pretraga