SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA
 
Predmet se sluša u letnjem semestru druge godine (četvrtom semestru) osnovnih akademskih studija na Departmanu za računarstvo i automatiku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Predmet se sluša sa fondom časova 4+4. 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
OBAVEŠTENJA
 
KOLOKVIJUM 
Kolokvijum iz predmeta Sistemi automatskog upravljanja će se održati u subotu 30. maja u 8 časova ujutru.
Molimo sve kolege da 20-30 min pre početka kolokvijuma dođu na fakultet kako bi se na vreme smestili u učionice po sledećem rasporedu.
Prednost zauzimanja mesta u učionicama imaju kolege koje su se zvanično prijavile na spisak. Sve kolege koje se ne nalaze na zvaničnom spisku za raspored sedenja po učionicama neka dođu u učionicu 208 odakle će biti raspoređeni ukoliko bude slobodnog mesta.
 
OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU KONSULTACIJA
Poštovane koleginice i kolege,
Grupne konsultacije koje će se održavati u terminima predavanja i auditornih vežbi će se realizovati pomoću Discord servera kome možete pristupiti ovde.
Asistenti će držati konsultacije u zvaničnim terminima auditornih vežbi počevši od utorka 31.03.2020. putem Discord servera.
 
VAŽNO - ODRŽAVANJE NASTAVE
Poštovane  koleginice i kolege,
Zbog vanredne situacije, ovog semestra nastavu ćemo održati elektronskim putem.
Neobično je važno da u novim okolnostima  održavamo stalni kontakt.
 
Predmet ćemo voditi pomoću SOVA platforme (https://sova.uns.ac.rs/).
Molimo vas da se prijavite na ovu platformu (instrukcije su na sajtu, sasvim je jednostavno ako imate aktivan UNS nalog), 
a da se potom "upišete" na kurs SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA 2019/20.
Kurs ćete pronaći pod Fakultet tehničkih nauka, Departman za računarstvo i automatiku.
Kursevi su poređani abecednim redom. Ukoliko ne vidite SAU na spisku, potražite link "prikaži još".
 
Sajt predmeta http://www.automatika.ftn.uns.ac.rs/sau ostaje aktivan.
 
Puno sreće i zdravlja svima.
 

Pretraga