Kao osnovnu literaturu iz oblasti računarski upravljanjih sistema automatskog upravljanja preporučujemo
  1. Zoran D. Jeličić, Mirna N. Kapetina, Milan R. Rapaić: "Diskretni upravljački sitemi", FTN Izdavaštvo, 2022.
  2. Karl Johan Åström, Björn Wittenmark: "Computer Controlled Systems -- Theory and Design", 3rd Edition, Prentice Hall 1997.
  3. Milić R. Stojić: "Digitalni upravljački sistemi", 5. izdanje, Akademka misao, Beograd, 2004.
  4. Milan R. Rapaić, Zoran D. Jeličić, "Projektovanje linearnih regulatora i estimatora u prostoru stanja", FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2014.

 

Kao pomoćnu literaturu preporučujemo

  1. Željko Đurović, Branko Kovačević, "Sistemi automatskog upravljanja", Naučna Knjiga, Beograd, 2004.

 

Osnovi (kontinualnih) sistema automatskog upravljanja pokriveni su udžbenicima

  1. Milić R. Stojić: "Sistemi automatskog upravljanja"
  2. R. C. Dorf, R. H. Bishop: "Modern Control Systems", 11th Edition, Prentice Hall, 2008

Pretraga