UPRAVLJANJE PROCESIMA RAČUNAROM
 
Predmet se sluša u letnjem semestru četvrte godine (osmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
dr Velimir Čongradacvanredni profesor
 
Asistenti
 

OBAVEŠTENJA

 

Za polaganje pismenog dela ispita u sledećim rokovima obavezna je prijava putem e-pošte sa naznakom koji deo (ST, FBD  ili oba) se polaže.

 

Usmeni deo ispita će biti održan u sredu 20.06. sa početkom u 9:00 u Maksima Gorkog 26 (kanc. 3 u prizemlju) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pretraga