UPRAVLJANJE PROCESIMA RAČUNAROM
 
Predmet se sluša u letnjem semestru četvrte godine (osmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJA
 
U svim sledećim rokovima za polaganje pismenog dela ispita obavezno je prijavljivanje putem 
e-pošte sa naznakom koji deo se polaže (gradivo prvog i/ili gradivo drugog kolokvijuma)
 
Junski ispitni rok
 
Računarski deo ispita održaće se 18.6.2024. od 12:30h do 15:00h u učionici NTP 415
Usmeni deo ispita održaće se u četvrtak 20.6.2024. od 8:00h u kancelariji NTP 425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretraga