INTELIGENTNI SISTEMI
 
Predmet se sluša na studijskom programu Računarstvo i automatika u šestom semestru Osnovnih akademskih studija. Fond časova 3+3.
 
Predmetni nastavnici
dr Filip Kulić, redovni profesor
 
 
 

Pretraga