Sem beleški sa vežbi i predavanja, studentima se predlaže sledeća literatura:
  1. Nastavni materijali sa ovog sajta
  2. Milić Stojić: Kontinualni sistemi automatskog upravljanja; Nauka, Beograd
  3. B.Kovačević, Ž.Đurović: Sistemi automatskog upravljanja - zbornik rešenih zadataka; Nauka, Beograd
  4. D.Kukolj, F.Kulić: Projektovanje sistema u prostoru stanja; FTN, Novi Sad
  5. D.Kukolj, V.Bengin, F.Kulić: Osnovi klasične teorije automatskog upravljanja kroz rešene probleme; FTN, Novi Sad
  6. R.C.Dorf, R.H.Bishop: Modern Control Systems; Addison-Wesley, USA   aaaa

Pretraga