Način polaganja ispita
 
Pismeni ispit (zadaci). Pismeni ispit nosi 70 bodova. Pismeni ispit se polaže preko dva kolokvijuma koji se održavaju sredinom i  krajem semestra ili u redovnim terminima održavanja ispita. Da bi se bodovi osvojeni na pismenom ispitu priznali, kandidat mora osvojiti minimalno 16 bodova.
 
Testovi (teorija). Teorijski deo ispita se polaže putem dva testa. Testovi se polažu za vreme predavanja i svaki test nosi 15 poena. 
 
Ukupan broj bodova koje kandidat može osvojiti u toku školske godine je 100.
Ispit može položiti onaj kandidat koji je osvojio najmanje 55 bodova.
 
 
Uslovi za dobijanje potpisa
Ne postoje uslovi za dobijanje potpisa. 
 

Pretraga