Predavanja


Prof. dr Vojin Ilić

 1. Uvod
 2. Elektrofiziološka snimanja
 3. Operacioni pojačavač
 4. Diferencijalni pojačavač
 5. Ćelijska membrana
 6. Elektrode
 7. EKG
 8. EMG i ENG
 9. EEG
 10. Električna stimulacija

 

Prof. dr Mirko Rosić

 1. Ćelijska membrana
 2. Centralni Nervni Sistem
 3. Fiziologija mišića
 4. Fiziologija srca
 5. Fiziologija
 
 
Vežbe

 1. Vežba 1, dodatni primer
 2. Vežba 2
 3. Vežba 3

   4. Vežba 4

   5. Vežba 5

 1. Vežba 6, primeri u LTSpice-u
 • Priprema za lab. vežbu, Snimci, Domaći

    7. Vežba 7

    8. Vežba 8 - pokazna vežba, Snimci

 

Dodatni materijal

 1. Ćelijska membrana
Korisni linkovi

 1. Specifikacije operacionih pojacavaca: MC1458PLM358PLM258NUA741CN
 2. Čitanje vrednosti otpornika
 
 
 

Pretraga