Predmet se polaže preko predispitnih obaveza, pismenog i usmenog dela ispita. 
 
Predispitne obaveze čine:
  • Teorijski testovi (2 x 10 bodova)
  • Laboratorijske vežbe (10 bodova)
  • Računarski test (10 bodova)
 
Pismeni deo ispita uključuje tri zadatka i nosi 30 bodova. 
 
Usmeni deo ispita nosi 30 bodova.
 
Da bi student ostvario uslov za izlazak na usmeni, potrebno je da osvoji minimalno 21 od ukupno 70 bodova koliko zajedno nose predispitne obaveze i pismeni deo ispita.  Predispitne obaveze i pismeni deo ispita važe 3 semestra računajući od kraja semestra u kojem je predmet pohađan.

 

Pretraga