1. Linearizacija, fazni portreti 1. deo 2. deo

2. Opisna funkcija

3. Linearizacija u povratnoj sprezi

4. Backstepping

5. Matlab fajlovi: Fazni portreti

 
 

 
 
 
 

Pretraga