NELINEARNI UPRAVLJAČKI SISTEMI
 
Predmet se sluša u zimskom semestru prve master godine akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
dr Željko Kanović, vanredni profesor
dr Zoran Jeličić, redovni profesor
 
 

Pretraga