Uslovi za dobijanje potpisa i polaganje ispita
 
  1. Položeni SAU i TUS.
  2. Urađene računarske vežbe.
  3. Prisustvo na predavanjima
Način polaganja ispita
  1. Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo obuhvata gradivo obrađeno na predavanjima. Praktični deo ispita obuhvata izradu projektne dokumentacije na osnovu projektnog zadatka. 
  2. Računarske vežbe su obavezne
 
 
 
 

Pretraga