Projektovanje sistem automatskog upravljanja
 
Predmet se sluša u zimskom semestru četvrte godine (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
dr Filip Kulić, redovni profesor
 
Laborant
mr Perica Nikolić
 
 
 
 
 

Pretraga