Način polaganja ispita
Predispitne obaveze:
- Prvi kolokvijum (20 bodova)
- Drugi kolokvijum (20 bodova)
- Predmetni projekat (30 bodova)
 
Za polaganje bilo koje predispitne obaveze neophodno je na istoj osvojiti barem 50% bodova.
Položene predispitne obaveze su preduslov za izlazak na usmeni deo ispita. 
 
Napomena: Na kraju semestra biće organizovan popravni kolokvijum, prilikom čega će studenti biti u mogućnosti da popravljaju jedan nepoložen kolokvijum.

Ispitne obaveze:
- Usmeni ispit (30 bodova)

Pretraga