• Primeri prvog kolokvijuma
  • Primer drugog kolokvijuma [pdf]
    • Rešenje, zip
    • Napomena: U zadatku se koristi lokalna baza podataka, tako da je istu potrebno izgenerisati pre pokretanja koda. Za kreiranje tabela koristiti SQLQuery.sql fajl unutar rešenja. Takođe, potrebno je i ukloniti trenutni Entity Framework model i kreirati novi nad generisanom bazom. Koristiti naziv SSDBEntities kako kod ne bi morao da se menja. S obzirom da zadatak ne pokriva sve što je rađeno, za dodatnu vežbu bi zadatak mogao biti rešen bez baze, samo sa upotrebom kolekcija. U tom slučaju koristiti ObservableCollection tamo gde je potrebno prikazivati dodavanje ili uklanjanje elemenata kolekcije. Provežbati i direktno vezivanje instanci(klase koje implementiraju INotifyPropertyChanged interfejs) za određenu kontrolu ili ceo prozor, kao i definisanje osnovnih asinhronih metoda.

 

 

Pretraga