Primenjena automatizacija u industriji i zgradarstvu
 
Predmet se sluša u zimskom semestru četvrte godine (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJA
 
 
U svim sledećim rokovima za polaganje pismenog dela ispita obavezno je prijavljivanje putem 
e-pošte sa naznakom koji deo se polaže (gradivo prvog i/ili gradivo drugog kolokvijuma)
 
Aprilski ispitni rok
 
Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak 15.4.2024. sa početkom u 10:00h u kancelariji NTP 425 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretraga