Primenjena automatizacija u industriji i zgradarstvu
 
Predmet se sluša u zimskom semestru četvrte godine (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
dr Velimir Čongradac, vanredni profesor
 
Asistenti
 
OBAVEŠTENJA
 
Usmeni deo ispita biće održan u sredu19.2.2020 sa početkom u 9h u
Maksima Gorkog 26 kanc. 3 u prizemlju (zgrada u dvorištu skroz levo)
 
U svim sledećim rokovima za polaganje pisimenog dela ispita obavezno je prijavljivanje putem 
e-pošte sa nazankom koji deo se polaže (gradivo prvog i/ili gradivo drugog kolokvijuma)
 

Pretraga