AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 2
 
Predmet se sluša u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Mehatronika. U okviru predmeta izučavaju se osnovni principi analize i sinteze računarski upravljanih sistema, tj. sistema automatskog upravljanja kod kojih je upravljački algoritam implementiran pomoću digitalnog uređaja.
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistent
 

Usmeni deo ispita u prvom septembarskom roku za kolege koje su stekli uslove da polažu održaće se u ponedeljak, 28.08.2017. godine, u 9 časova, u Maksima Gorkog 26, kancelarija 4, prvi sprat. 

Usmeni deo ispita u apsolventskom martovskom roku za kolege koje su stekli uslove da polažu održaće se u ponedeljak, 03.04.2017. godine, u 12 časova, u Maksima Gorkog 26, kancelarija 4, prvi sprat. U tom terminu održaće se i uvid u radove za kolege koje su polagale pismeni deo.

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita održanog u nedelju, 29.01.2017. i nalaze se ovde. Usmeni deo ispita održaće se u petak 03.02.2017. godine u 9 časova, učionica AR2.

Usmeni ispit održaće se u ponedeljak 20.02.2017. u 9 časova, učionica AR2.

Rezultate pismenog dela ispita možete naći ovde.

Obajavljeni su rezultati drugog kolokvijuma održanog 25.01.2017. i nalaze se ovde

Uvid u radove je u nedelju 29.01. u terminu pismenog i usmenog, 16:45 časova, AH1B.

Pretraga